Paper Ocean | logo

Niewdrożone projekty logotypu dla zespołu, grającego rock progresywny.